رشد ۹۰ و ۶۹ درصدی حجم و ارزش معاملات بورس کالا

رشد ۹۰ و ۶۹ درصدی حجم و ارزش معاملات بورس کالا
طی هفته گذشته، حدود ۸۲۸ هزار و ۱۹۰ تن انواع کالا به ارزش نزدیک به ۱۱ هزار و ۴۴۵ میلیارد ریال در بورس کالای ایران مورد دادوستد قرار گرفت که در مقایسه با هفته قبل رشد ۹۰ درصدی را در حجم و ۶۹ درصدی را در ارزش معاملات به ثبت رساند.

رشد ۹۰ و ۶۹ درصدی حجم و ارزش معاملات بورس کالا

طی هفته گذشته، حدود ۸۲۸ هزار و ۱۹۰ تن انواع کالا به ارزش نزدیک به ۱۱ هزار و ۴۴۵ میلیارد ریال در بورس کالای ایران مورد دادوستد قرار گرفت که در مقایسه با هفته قبل رشد ۹۰ درصدی را در حجم و ۶۹ درصدی را در ارزش معاملات به ثبت رساند.
رشد ۹۰ و ۶۹ درصدی حجم و ارزش معاملات بورس کالا

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author