رشد چشمگیر قیمت نفت در پی گزارش های مثبت آمریکا

رشد چشمگیر قیمت نفت در پی گزارش های مثبت آمریکا
انتشار آمار میزان مشاغل در آمریکا در ساعات کاری روز جمعه و همچنین نخستین جرقه های ایجاد روابط میان آمریکا و کره شمالی موجب رونق معاملات در بازار طلای سیاه شد.

رشد چشمگیر قیمت نفت در پی گزارش های مثبت آمریکا

انتشار آمار میزان مشاغل در آمریکا در ساعات کاری روز جمعه و همچنین نخستین جرقه های ایجاد روابط میان آمریکا و کره شمالی موجب رونق معاملات در بازار طلای سیاه شد.
رشد چشمگیر قیمت نفت در پی گزارش های مثبت آمریکا

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author