رشد قیمت ۳ ماهه مس در اولین روز کاری بورس فلزات لندن

رشد قیمت ۳ ماهه مس در اولین روز کاری بورس فلزات لندن
تعرفه ذوب و پالایش در چین برای فصل نخست سال ۲۰۱۸، با ۸.۴ درصد کاهش به کف خود رسید. این مسئله نشان‌دهنده کسری عرضه کنسانتره در ۳ ماهه نخست سال نو خواهد بود. در نتیجه افت عرضه کنسانتره، احتمال می‌رود که بازار کاتد نیز پس از مدتی مشخص، تحت تأثیر قرار گیرد.

رشد قیمت ۳ ماهه مس در اولین روز کاری بورس فلزات لندن

تعرفه ذوب و پالایش در چین برای فصل نخست سال ۲۰۱۸، با ۸.۴ درصد کاهش به کف خود رسید. این مسئله نشان‌دهنده کسری عرضه کنسانتره در ۳ ماهه نخست سال نو خواهد بود. در نتیجه افت عرضه کنسانتره، احتمال می‌رود که بازار کاتد نیز پس از مدتی مشخص، تحت تأثیر قرار گیرد.
رشد قیمت ۳ ماهه مس در اولین روز کاری بورس فلزات لندن

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author