رشد قیمت روی در پی کاهش تولید چین

رشد قیمت روی در پی کاهش تولید چین
شاخص روی با رشد 0.9 درصدی به هر تن سه هزار و 352 دلار معامله شد و بیشترین میزان را نسبت به آگوست 2007 میلادی به ثبت رساند.

رشد قیمت روی در پی کاهش تولید چین

شاخص روی با رشد 0.9 درصدی به هر تن سه هزار و 352 دلار معامله شد و بیشترین میزان را نسبت به آگوست 2007 میلادی به ثبت رساند.
رشد قیمت روی در پی کاهش تولید چین

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author