رشد اندک فلز سرخ در معاملات بورس لندن

رشد اندک فلز سرخ در معاملات بورس لندن
طی معاملات روز دوشنبه در بازار فلزات لندن، فروش نقدی مس با افزایش رو به رو شد و به 6 هزار و 333 دلار رسید.

رشد اندک فلز سرخ در معاملات بورس لندن

طی معاملات روز دوشنبه در بازار فلزات لندن، فروش نقدی مس با افزایش رو به رو شد و به 6 هزار و 333 دلار رسید.
رشد اندک فلز سرخ در معاملات بورس لندن

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author