رشد ادامه دار شاخص کل ثبت شد

رشد ادامه دار شاخص کل ثبت شد
در بازار امروز همه هفت شاخص بورس صعودی بودند. شاخص کل 715 واحد رشد کرد. شاخص های بازار اول و دوم نیز 717 و 424 واحد صعودی شدند.

رشد ادامه دار شاخص کل ثبت شد

در بازار امروز همه هفت شاخص بورس صعودی بودند. شاخص کل 715 واحد رشد کرد. شاخص های بازار اول و دوم نیز 717 و 424 واحد صعودی شدند.
رشد ادامه دار شاخص کل ثبت شد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author