رشد۱۸ درصدی تولید خودروی سواری

رشد۱۸ درصدی تولید خودروی سواری
تولید انواع سواری در هشت ماهه امسال با حدود ۸۹۷ هزار دستگاه ۱۸.۲ درصد، محصولات شیمیایی و پتروشیمی با بیش از ۳۵.۵ میلیون تن ۷.۱ درصد و فولاد خام با بیش از ۱۳ میلیون تن ۹.۲ درصد افزایش داشته است.

رشد۱۸ درصدی تولید خودروی سواری

تولید انواع سواری در هشت ماهه امسال با حدود ۸۹۷ هزار دستگاه ۱۸.۲ درصد، محصولات شیمیایی و پتروشیمی با بیش از ۳۵.۵ میلیون تن ۷.۱ درصد و فولاد خام با بیش از ۱۳ میلیون تن ۹.۲ درصد افزایش داشته است.
رشد۱۸ درصدی تولید خودروی سواری

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author