رتبه بندی بازارهای اروپایی در 2017 میلادی؛وین در رتبه نخست

رتبه بندی بازارهای اروپایی در 2017 میلادی؛وین در رتبه نخست
بهترین عملکرد در میان بازارهای اروپایی، به بازار اتریش تعلق گرفت در حالی که شاخص اصلی این کشور توانست رشد 54.8 درصدی داشته باشد .

رتبه بندی بازارهای اروپایی در 2017 میلادی؛وین در رتبه نخست

بهترین عملکرد در میان بازارهای اروپایی، به بازار اتریش تعلق گرفت در حالی که شاخص اصلی این کشور توانست رشد 54.8 درصدی داشته باشد .
رتبه بندی بازارهای اروپایی در 2017 میلادی؛وین در رتبه نخست

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author