رالی صعودی بازار سرمایه

رالی صعودی بازار سرمایه
به گفته مدیر‌عامل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری اماکو، ارز و سکه رشد قابل توجهی تا پایان سال نخواهند داشت و در صورتی که ریسک سیاسی خاصی در بازار نداشته باشیم همه مولفه ها به نفع بازار سرمایه است.

رالی صعودی بازار سرمایه

به گفته مدیر‌عامل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری اماکو، ارز و سکه رشد قابل توجهی تا پایان سال نخواهند داشت و در صورتی که ریسک سیاسی خاصی در بازار نداشته باشیم همه مولفه ها به نفع بازار سرمایه است.
رالی صعودی بازار سرمایه

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author