دولت نیمی از سهام عدالت را واگذار کند/ امکان آزاد سازی کامل سهام عدالت برای ۲ دهک اول

دولت نیمی از سهام عدالت را واگذار کند/ امکان آزاد سازی کامل سهام عدالت برای ۲ دهک اول
معاون سابق سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه دولت باید نیمی از سهام عدالت را واگذار کند، گفت: آزاد سازی کامل سهام عدالت برای دو دهک کم درآمد باید اجرا شود.

دولت نیمی از سهام عدالت را واگذار کند/ امکان آزاد سازی کامل سهام عدالت برای ۲ دهک اول

معاون سابق سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه دولت باید نیمی از سهام عدالت را واگذار کند، گفت: آزاد سازی کامل سهام عدالت برای دو دهک کم درآمد باید اجرا شود.
دولت نیمی از سهام عدالت را واگذار کند/ امکان آزاد سازی کامل سهام عدالت برای ۲ دهک اول

دانلود فیلم خارجی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author