دوره آموزشی آشنایی با سرمایه گذاری در بورس

واحد آموزش کانون در راستای برگزاری دوره های آموزشی عمومی بازار سرمایه، در اسفند ماه سال جاری، بار دیگر اقدام به برگزاری دوره آموزشی “آشنایی با سرمایه گذاری در بورس” می کند.

اس ام اس

ورزشی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author