دستور جهانگیری به ۳ عضو کابینه/ ۱۲ میلیارد دلار فاینانس نهایی شد

دستور جهانگیری به ۳ عضو کابینه/ ۱۲ میلیارد دلار فاینانس نهایی شد
اسحاق جهانگیری فراهم شدن زمینه استفاده از منابع مالی خارجی (فاینانس) را از دستاوردهای برجام دانست و گفت: برجام دستاوردهای متعددی داشته که لازم است به نحو مطلوب به مردم اطلاع رسانی شود.

دستور جهانگیری به ۳ عضو کابینه/ ۱۲ میلیارد دلار فاینانس نهایی شد

اسحاق جهانگیری فراهم شدن زمینه استفاده از منابع مالی خارجی (فاینانس) را از دستاوردهای برجام دانست و گفت: برجام دستاوردهای متعددی داشته که لازم است به نحو مطلوب به مردم اطلاع رسانی شود.
دستور جهانگیری به ۳ عضو کابینه/ ۱۲ میلیارد دلار فاینانس نهایی شد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author