درج نماد اوراق مشارکت لیزینگ ایران و شرق در سامانه پس از معاملات

درج نماد اوراق مشارکت لیزینگ ایران و شرق در سامانه پس از معاملات
شرکت لیزینگ ایران و شرق پذیره‌نویسی اوراق مشارکت خود را به منظور تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای اعطای تسهیلات در حوزه ساختمان و تجهیزات عمومی در قالب تسهیلات لیزینگ از امروز به مدت 7 روز کاری در فرابورس ایران آغاز می‌کند.

درج نماد اوراق مشارکت لیزینگ ایران و شرق در سامانه پس از معاملات

شرکت لیزینگ ایران و شرق پذیره‌نویسی اوراق مشارکت خود را به منظور تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای اعطای تسهیلات در حوزه ساختمان و تجهیزات عمومی در قالب تسهیلات لیزینگ از امروز به مدت 7 روز کاری در فرابورس ایران آغاز می‌کند.
درج نماد اوراق مشارکت لیزینگ ایران و شرق در سامانه پس از معاملات

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author