داد و ستد 2 هزار و 438 میلیارد ریالی بازار فرابورس

داد و ستد 2 هزار و 438 میلیارد ریالی بازار فرابورس
معاملات نخستین روز شهریورماه فرابورس در حالی به پایان رسید که ارزش آن از 2 هزار و 438 میلیارد ریال فراتر رفت.

داد و ستد 2 هزار و 438 میلیارد ریالی بازار فرابورس

معاملات نخستین روز شهریورماه فرابورس در حالی به پایان رسید که ارزش آن از 2 هزار و 438 میلیارد ریال فراتر رفت.
داد و ستد 2 هزار و 438 میلیارد ریالی بازار فرابورس

دانلود آهنگ جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author