خودرویی ها در صدر معاملات امروز

خودرویی ها در صدر معاملات امروز
در داد و ستدهای اولین روز هفته سهامداران بیش از یک میلیارد و 114 میلیون برگه سهم و حق تقدم را به ارزش دو هزار و 320 میلیارد ریال در 63 هزار نوبت معاملاتی دست به دست کردند.

خودرویی ها در صدر معاملات امروز

در داد و ستدهای اولین روز هفته سهامداران بیش از یک میلیارد و 114 میلیون برگه سهم و حق تقدم را به ارزش دو هزار و 320 میلیارد ریال در 63 هزار نوبت معاملاتی دست به دست کردند.
خودرویی ها در صدر معاملات امروز

کیمیا دانلود

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author