خرید توافقی، بازار زعفران را از دست واسطه ها خارج کرد

خرید توافقی، بازار زعفران را از دست واسطه ها خارج کرد
علی اوسط هاشمی، مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی در نشست خبری که به مناسبت سی‌ونهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برگزارشد، با اشاره به ورود اخیر سازمان به بحث خرید توافقی زعفران، اظهار کرد: ۸۵درصد تولید زعفران مربوط به ایران است و با این وجود چرا نباید از بورس جهانی برخوردارباشیم در حالیکه برند زعفران جهان باید ایرانی باشد.

خرید توافقی، بازار زعفران را از دست واسطه ها خارج کرد

علی اوسط هاشمی، مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی در نشست خبری که به مناسبت سی‌ونهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برگزارشد، با اشاره به ورود اخیر سازمان به بحث خرید توافقی زعفران، اظهار کرد: ۸۵درصد تولید زعفران مربوط به ایران است و با این وجود چرا نباید از بورس جهانی برخوردارباشیم در حالیکه برند زعفران جهان باید ایرانی باشد.
خرید توافقی، بازار زعفران را از دست واسطه ها خارج کرد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author