حرکت تدریجی دولت به سمت ارز تک‌نرخی

حرکت تدریجی دولت به سمت ارز تک‌نرخی
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تفاوت بین ارز مبادلاتی و بازار به خوبی توسط دولت مدیریت شده است، اظهار کرد: شکاف ۱۷ درصدی بین نرخ ارز مبادلاتی و بازار که در روز‌های اخیر به دلایل نوسانات بازار به ۲۰ درصد رسیده است رقم چندان مهمی نیست، این تفاوت قیمت در دهه‌های گذشته نرخ بالاتری بود که کار دولت‌ها را برای تک نرخی کردن ارز مشکل کرده بود.

حرکت تدریجی دولت به سمت ارز تک‌نرخی

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تفاوت بین ارز مبادلاتی و بازار به خوبی توسط دولت مدیریت شده است، اظهار کرد: شکاف ۱۷ درصدی بین نرخ ارز مبادلاتی و بازار که در روز‌های اخیر به دلایل نوسانات بازار به ۲۰ درصد رسیده است رقم چندان مهمی نیست، این تفاوت قیمت در دهه‌های گذشته نرخ بالاتری بود که کار دولت‌ها را برای تک نرخی کردن ارز مشکل کرده بود.
حرکت تدریجی دولت به سمت ارز تک‌نرخی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author