حجم و ارزش معاملات بورس صعودی شد

حجم و ارزش معاملات بورس صعودی شد
گروه های خودرو ، فلزات اساسی و فرآورده های نفتی با بیشترین حجم و ارزش معاملات در صدر برترین گروه های بازار قرار گرفتند.

حجم و ارزش معاملات بورس صعودی شد

گروه های خودرو ، فلزات اساسی و فرآورده های نفتی با بیشترین حجم و ارزش معاملات در صدر برترین گروه های بازار قرار گرفتند.
حجم و ارزش معاملات بورس صعودی شد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author