حجم معاملات بورس تهران امروز رشد کرد

حجم معاملات بورس تهران امروز رشد کرد
در داد و ستدهای روز سه شنبه بورس تهران شاخص کل بورس صعودی شد و حجم معاملات بالا رفت.

حجم معاملات بورس تهران امروز رشد کرد

در داد و ستدهای روز سه شنبه بورس تهران شاخص کل بورس صعودی شد و حجم معاملات بالا رفت.
حجم معاملات بورس تهران امروز رشد کرد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author