جلسه معارفه مدیرعامل و هیئت مدیره جدید مخابرات برگزار شد

جلسه معارفه مدیرعامل و هیئت مدیره جدید مخابرات برگزار شد
مراسم تودیع ومعارفه مدیر عامل، رییس، نایب رییس و اعضای هیئت مدیره شرکت مخابرات و ارتباطات سیار از ساعتی پیش در سالن همایش های صدا و سیما در حال برگزاری است.مهدی صفری، حمید رضا رفیعی و شهسواری به نمایندگی از شرکت توسعه‌ اعتماد مبین به عضویت هیات مدیره درآمدند.

جلسه معارفه مدیرعامل و هیئت مدیره جدید مخابرات برگزار شد

مراسم تودیع ومعارفه مدیر عامل، رییس، نایب رییس و اعضای هیئت مدیره شرکت مخابرات و ارتباطات سیار از ساعتی پیش در سالن همایش های صدا و سیما در حال برگزاری است.مهدی صفری، حمید رضا رفیعی و شهسواری به نمایندگی از شرکت توسعه‌ اعتماد مبین به عضویت هیات مدیره درآمدند.
جلسه معارفه مدیرعامل و هیئت مدیره جدید مخابرات برگزار شد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author