ثبات قیمت‌ها

ثبات قیمت‌ها
امروز در بازار برق بورس انرژی، معاملات در محدوده قیمت‌های روز گذشته به ثبت رسید.

ثبات قیمت‌ها

امروز در بازار برق بورس انرژی، معاملات در محدوده قیمت‌های روز گذشته به ثبت رسید.
ثبات قیمت‌ها

آخرین اخبار ورزشی

label, , , , , , , , , ,

About the author