تولید بیش از 3 هزار دستگاه خودرو سنگین

تولید بیش از 3 هزار دستگاه خودرو سنگین
سایپادیزل در 10 ماهه سال جاری 3 هزار و 238 دستگاه انواع خودرو را تولید کرد که کامیونت فوتون با تولید یک هزار و 250 دستگاه در صدر تولیدات این شرکت قرار داشت.

تولید بیش از 3 هزار دستگاه خودرو سنگین

سایپادیزل در 10 ماهه سال جاری 3 هزار و 238 دستگاه انواع خودرو را تولید کرد که کامیونت فوتون با تولید یک هزار و 250 دستگاه در صدر تولیدات این شرکت قرار داشت.
تولید بیش از 3 هزار دستگاه خودرو سنگین

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author