توضیح ذوب آهن درباره افزایش 13 درصدی قیمت ذغال سنگ و نظر وزیر صنعت

توضیح ذوب آهن درباره افزایش 13 درصدی قیمت ذغال سنگ و نظر وزیر صنعت
ذوب آهن پس از 2.5 سال زیاندهی، در عملکرد 9 ماهه سال جاری به سود رسیده اما قیمت سهام آن همچنان در ارقام کمتر از 100 تومان بوده و با اعلام خبر سوددهی ، رشدی هم نکرد و در محدوده 83 تومان باقی ماند.

توضیح ذوب آهن درباره افزایش 13 درصدی قیمت ذغال سنگ و نظر وزیر صنعت

ذوب آهن پس از 2.5 سال زیاندهی، در عملکرد 9 ماهه سال جاری به سود رسیده اما قیمت سهام آن همچنان در ارقام کمتر از 100 تومان بوده و با اعلام خبر سوددهی ، رشدی هم نکرد و در محدوده 83 تومان باقی ماند.
توضیح ذوب آهن درباره افزایش 13 درصدی قیمت ذغال سنگ و نظر وزیر صنعت

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author