توسعه معاملات گواهی سپرده سکه در دستور کار بورس کالا

توسعه معاملات گواهی سپرده سکه در دستور کار بورس کالا
انتظار می رود با دستیابی به اهداف آتی در معاملات گواهی سپرده سکه طلا همچون افزایش ساعات معاملات و کاهش کارمزد، شاهد رشد حجم این معاملات و استقبال هر چه بیشتر سرمایه گذاران از این بخش باشیم.

توسعه معاملات گواهی سپرده سکه در دستور کار بورس کالا

انتظار می رود با دستیابی به اهداف آتی در معاملات گواهی سپرده سکه طلا همچون افزایش ساعات معاملات و کاهش کارمزد، شاهد رشد حجم این معاملات و استقبال هر چه بیشتر سرمایه گذاران از این بخش باشیم.
توسعه معاملات گواهی سپرده سکه در دستور کار بورس کالا

مهارت برتر

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author