توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان از مسیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه در فرابورس

توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان از مسیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه در فرابورس
در کره‌جنوبی؛ دولت و نهادهای عمومی و صندوق‌های بازنشستگی به‌عنوان شرکای محدود با صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه مشارکت می‌کنند اما اجازه‌ و حق رای برای انتخاب نماینده این صندوق‌ها ندارند تا به این وسیله هم شاهد کوچکتر شدن مالکیت دولت در بنگاه‌داری بوده و هم به‌طور غیرمستقیم در فرایند تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان شرکت کنند.

توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان از مسیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه در فرابورس

در کره‌جنوبی؛ دولت و نهادهای عمومی و صندوق‌های بازنشستگی به‌عنوان شرکای محدود با صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه مشارکت می‌کنند اما اجازه‌ و حق رای برای انتخاب نماینده این صندوق‌ها ندارند تا به این وسیله هم شاهد کوچکتر شدن مالکیت دولت در بنگاه‌داری بوده و هم به‌طور غیرمستقیم در فرایند تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان شرکت کنند.
توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان از مسیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه در فرابورس

آهنگ جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author