توسعه شالوده بازار سرمایه، در یک دهه

توسعه شالوده بازار سرمایه، در یک دهه
علی صالح آبادی، یکی از پرسابقه ترین مدیران ارشد بورسی کشور است. در این دوران تحولات بسیار گسترده ای در روند بازار شکل گرفت که از آن جمله می توان به تاسیس سازمان بورس و اوراق بهادار، ارکان بازار سرمایه از جمله شرکت بورس، فرابورس و بورس کالا اشاره کرد. صالح آبادی در خصوص فعالیت خود در این دوران اذعان دارد که بورس توانست به جایگاه اصلی خود در میان مردم و دولت دست یابد و مسیر توسعه را در پیش گیرد.

توسعه شالوده بازار سرمایه، در یک دهه

علی صالح آبادی، یکی از پرسابقه ترین مدیران ارشد بورسی کشور است. در این دوران تحولات بسیار گسترده ای در روند بازار شکل گرفت که از آن جمله می توان به تاسیس سازمان بورس و اوراق بهادار، ارکان بازار سرمایه از جمله شرکت بورس، فرابورس و بورس کالا اشاره کرد. صالح آبادی در خصوص فعالیت خود در این دوران اذعان دارد که بورس توانست به جایگاه اصلی خود در میان مردم و دولت دست یابد و مسیر توسعه را در پیش گیرد.
توسعه شالوده بازار سرمایه، در یک دهه

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author