تلخ ترین روز معاملاتی نسبت به آگوست در آمریکا به ثبت رسید

تلخ ترین روز معاملاتی نسبت به آگوست در آمریکا به ثبت رسید
افت قیمت سهام شرکت های انرژی به دلیل کاهش قیمت نفت به ثبت رسید . در سوی دیگر، آغاز روند نزولی قیمت سهام شرکت های بهداشت و سلامتی و تکنولوژی موجب تغییر مسیر شاخص داوجونز به سمت سقوط شد.

تلخ ترین روز معاملاتی نسبت به آگوست در آمریکا به ثبت رسید

افت قیمت سهام شرکت های انرژی به دلیل کاهش قیمت نفت به ثبت رسید . در سوی دیگر، آغاز روند نزولی قیمت سهام شرکت های بهداشت و سلامتی و تکنولوژی موجب تغییر مسیر شاخص داوجونز به سمت سقوط شد.
تلخ ترین روز معاملاتی نسبت به آگوست در آمریکا به ثبت رسید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author