تشکیل دبیرخانه امور معادن دولت و مجلس/بورس کالا در حوزه معدن راهگشاست

تشکیل دبیرخانه امور معادن دولت و مجلس/بورس کالا در حوزه معدن راهگشاست
وی با تاکید بر اینکه با صادرات مواد خام معدنی مخالف هستیم، اظهارداشت : اگر امروز سرمایه‌گذارانی با توجه به مزیت وجود داشتن سنگ آهن در داخل کشور در حال ساخت کارخانه‌های فرآوری سنگ‌آهن هستند، باید به فکر فردا باشند وحل مشکل را نباید به ۱۰ سال آینده موکول کرد

تشکیل دبیرخانه امور معادن دولت و مجلس/بورس کالا در حوزه معدن راهگشاست

وی با تاکید بر اینکه با صادرات مواد خام معدنی مخالف هستیم، اظهارداشت : اگر امروز سرمایه‌گذارانی با توجه به مزیت وجود داشتن سنگ آهن در داخل کشور در حال ساخت کارخانه‌های فرآوری سنگ‌آهن هستند، باید به فکر فردا باشند وحل مشکل را نباید به ۱۰ سال آینده موکول کرد
تشکیل دبیرخانه امور معادن دولت و مجلس/بورس کالا در حوزه معدن راهگشاست

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author