تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن 14.7 درصد افزایش یافت

تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن 14.7 درصد افزایش یافت
با توجه به گزارش وضعیت شاخص‌های بخش صنعت، معدن و تجارت، تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بخش صنعت و معدن در هشت ماهه امسال بیش از یکهزار و 60 میلیارد ریال بود که با احتساب میزان این تسهیلات در مدت مشابه سال 95 ( بیش از 920 هزار میلیارد ریال) 14.7 درصد رشد داشت.

تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن 14.7 درصد افزایش یافت

با توجه به گزارش وضعیت شاخص‌های بخش صنعت، معدن و تجارت، تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بخش صنعت و معدن در هشت ماهه امسال بیش از یکهزار و 60 میلیارد ریال بود که با احتساب میزان این تسهیلات در مدت مشابه سال 95 ( بیش از 920 هزار میلیارد ریال) 14.7 درصد رشد داشت.
تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن 14.7 درصد افزایش یافت

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author