ترابردپذیری یک فرصت بزرگ برای همراه اول است

ترابردپذیری یک فرصت بزرگ برای همراه اول است
در روند توسعه شبکه همراه اول فعالیتی که قرار بود طی ۴ سال انجام شود، در مدت یک سال به صورت فشرده انجام و بیش از ۲۰ هزار سایت 3G‌ و LTE نصب و راه اندازی می شود.

ترابردپذیری یک فرصت بزرگ برای همراه اول است

در روند توسعه شبکه همراه اول فعالیتی که قرار بود طی ۴ سال انجام شود، در مدت یک سال به صورت فشرده انجام و بیش از ۲۰ هزار سایت 3G‌ و LTE نصب و راه اندازی می شود.
ترابردپذیری یک فرصت بزرگ برای همراه اول است

موسیقی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author