تدوین بسته ۱۹ بندی بازار پول/ ارائه گزارش رتبه بندی بانک‌ها

تدوین بسته ۱۹ بندی بازار پول/ ارائه گزارش رتبه بندی بانک‌ها
قائم مقام بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است نرخ سود بانکی تغییر کند؟ گفت: در این خصوص باید بررسی های لازم انجام شود و زمانی که شرایط اقتصادی کشور اقتضا کند، نرخ سود تعیین می شود.

تدوین بسته ۱۹ بندی بازار پول/ ارائه گزارش رتبه بندی بانک‌ها

قائم مقام بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است نرخ سود بانکی تغییر کند؟ گفت: در این خصوص باید بررسی های لازم انجام شود و زمانی که شرایط اقتصادی کشور اقتضا کند، نرخ سود تعیین می شود.
تدوین بسته ۱۹ بندی بازار پول/ ارائه گزارش رتبه بندی بانک‌ها

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author