تداوم افت قیمت اوراق تسهیلات مسکن در بازار ابزارهای نوین مالی

تداوم افت قیمت اوراق تسهیلات مسکن در بازار ابزارهای نوین مالی
اوراق تسهیلات مسکن نیز در ادامه روند ریزشی خود، افت قیمت تا حداکثر 5 درصد را در بازار ابزارهای نوین مالی تجربه کردند و امروز در بازه قیمتی 89 هزار و 700 ریال تا 94 هزار و 700 ریال مورد مبادله قرار گرفتند. به تازگی طبق یک مصوبه بر مهلت نقل و انتقال اوراق تسه سال 93 در فرابورس ایران به مدت 6 ماه افزوده شده است.

تداوم افت قیمت اوراق تسهیلات مسکن در بازار ابزارهای نوین مالی

اوراق تسهیلات مسکن نیز در ادامه روند ریزشی خود، افت قیمت تا حداکثر 5 درصد را در بازار ابزارهای نوین مالی تجربه کردند و امروز در بازه قیمتی 89 هزار و 700 ریال تا 94 هزار و 700 ریال مورد مبادله قرار گرفتند. به تازگی طبق یک مصوبه بر مهلت نقل و انتقال اوراق تسه سال 93 در فرابورس ایران به مدت 6 ماه افزوده شده است.
تداوم افت قیمت اوراق تسهیلات مسکن در بازار ابزارهای نوین مالی

ساخت بنر

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author