تامین کافی و به موقع کالاهای اساسی با عرضه در بورس کالا

تامین کافی و به موقع کالاهای اساسی با عرضه در بورس کالا
ورود کالاهای داخلی و خارجی به بورس کالا می تواند علاوه بر تاثیرات مثبت بر روند تولید و تامین کافی و به موقع محصولات، امکان برنامه ریزی دقیق برای تولیدکنندگان و مسوولان در راستای پوشش و تنظیم بازار را فراهم کند.

تامین کافی و به موقع کالاهای اساسی با عرضه در بورس کالا

ورود کالاهای داخلی و خارجی به بورس کالا می تواند علاوه بر تاثیرات مثبت بر روند تولید و تامین کافی و به موقع محصولات، امکان برنامه ریزی دقیق برای تولیدکنندگان و مسوولان در راستای پوشش و تنظیم بازار را فراهم کند.
تامین کافی و به موقع کالاهای اساسی با عرضه در بورس کالا

لوکس بلاگ

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author