تالار محصولات کشاورزی میزبان عرضه 117 هزار تن گندم در قالب طرح قیمت تضمینی

تالار محصولات کشاورزی میزبان عرضه 117 هزار تن گندم در قالب طرح قیمت تضمینی
امروز در تالار محصولات کشاورزی 449 تن جو دامی در قالب طرح قیمت تضمینی، 4 هزار تن گندم دوروم ، یک هزار و 725 تن شکر سفید، 200 تن روغن خام، 200 تن ذرت دانه ای، 200 تن ذرت دامی، 200 تن جو دامی و 495 تن مرغ منجد نیز عرضه می شود.

تالار محصولات کشاورزی میزبان عرضه 117 هزار تن گندم در قالب طرح قیمت تضمینی

امروز در تالار محصولات کشاورزی 449 تن جو دامی در قالب طرح قیمت تضمینی، 4 هزار تن گندم دوروم ، یک هزار و 725 تن شکر سفید، 200 تن روغن خام، 200 تن ذرت دانه ای، 200 تن ذرت دامی، 200 تن جو دامی و 495 تن مرغ منجد نیز عرضه می شود.
تالار محصولات کشاورزی میزبان عرضه 117 هزار تن گندم در قالب طرح قیمت تضمینی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author