تازه ترین داده های تولید مس دنیا/ پیش بینی معتبرترین موسسات جهانی از قیمت مس

تازه ترین داده های تولید مس دنیا/ پیش بینی معتبرترین موسسات جهانی از قیمت مس
قیمت مس پس از آنکه در ساعات پایانی روز گذشته بدنبال رشد 5 درصدی موجودی انبار در بازار لندن با کاهش شدیدی به کمتر از 6850 دلار رسید، امروز با سقوط شاخص دلار به کمتر از 90 واحد قدری تقویت شد و توانست خود را در آستانه 7000 دلار حفظ کند. این در حالی است که گزارش پیش بینی متال بولتن از تداوم رشد قیمت تا 2020 حکایت دارد.

تازه ترین داده های تولید مس دنیا/ پیش بینی معتبرترین موسسات جهانی از قیمت مس

قیمت مس پس از آنکه در ساعات پایانی روز گذشته بدنبال رشد 5 درصدی موجودی انبار در بازار لندن با کاهش شدیدی به کمتر از 6850 دلار رسید، امروز با سقوط شاخص دلار به کمتر از 90 واحد قدری تقویت شد و توانست خود را در آستانه 7000 دلار حفظ کند. این در حالی است که گزارش پیش بینی متال بولتن از تداوم رشد قیمت تا 2020 حکایت دارد.
تازه ترین داده های تولید مس دنیا/ پیش بینی معتبرترین موسسات جهانی از قیمت مس

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author