تاثیر نوسانات نرخ دلار بر بازار سرمایه

تاثیر نوسانات نرخ دلار بر بازار سرمایه
رشد دلار در هفته‌های اخیر تا حدودی به خاطر مواردی چون افزایش حجم سفرهای خارجی در فصل تابستان و آغاز سفرهای حج تمتع و در پی آن افزایش تقاضای خرید ارز توسط حجاج است.

تاثیر نوسانات نرخ دلار بر بازار سرمایه

رشد دلار در هفته‌های اخیر تا حدودی به خاطر مواردی چون افزایش حجم سفرهای خارجی در فصل تابستان و آغاز سفرهای حج تمتع و در پی آن افزایش تقاضای خرید ارز توسط حجاج است.
تاثیر نوسانات نرخ دلار بر بازار سرمایه

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author