بیش از 10 میلیون ورقه اخزا614 عرضه می‌شود

بیش از 10 میلیون ورقه اخزا614 عرضه می‌شود
نماد «میدکو» با 3 واحد اثر مثبت بیشترین تاثیر را در رشد آیفکس بر جای گذاشت و بدین ترتیب شاخص کل فرابورس در مرز 1090 واحدی به استقبال هفته جدید رفت.

بیش از 10 میلیون ورقه اخزا614 عرضه می‌شود

نماد «میدکو» با 3 واحد اثر مثبت بیشترین تاثیر را در رشد آیفکس بر جای گذاشت و بدین ترتیب شاخص کل فرابورس در مرز 1090 واحدی به استقبال هفته جدید رفت.
بیش از 10 میلیون ورقه اخزا614 عرضه می‌شود

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author