بیش از ۳هزار تن گندم و جو در بورس کالا معامله شد

بیش از ۳هزار تن گندم و جو در بورس کالا معامله شد
یک هزار و ۲۵۴ تن جو دامی و یک هزار و ۸۰۰ تن گندم، امروز در قالب سیاست قیمت تضمینی در بورس کالای ایران دادوستد شد.

بیش از ۳هزار تن گندم و جو در بورس کالا معامله شد

یک هزار و ۲۵۴ تن جو دامی و یک هزار و ۸۰۰ تن گندم، امروز در قالب سیاست قیمت تضمینی در بورس کالای ایران دادوستد شد.
بیش از ۳هزار تن گندم و جو در بورس کالا معامله شد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author