بورس معیار مطمئنی برای سنجش اقتصاد مقاومتی

بورس معیار مطمئنی برای سنجش اقتصاد مقاومتی
رییس هیات مدیره انجمن حسابرسی داخلی ایران گفت: پس از ابلاغ سیاست اصل ۴۴ قانون اساسی، موضوعی به اندازه اقتصاد مقاومتی طی یک دوسال اخیر همواره در اغلب سخنرانی‌های رهبری و توصیه هوشمندانه تا این حد مورد تاکید قرار نگرفته باشد.

بورس معیار مطمئنی برای سنجش اقتصاد مقاومتی

رییس هیات مدیره انجمن حسابرسی داخلی ایران گفت: پس از ابلاغ سیاست اصل ۴۴ قانون اساسی، موضوعی به اندازه اقتصاد مقاومتی طی یک دوسال اخیر همواره در اغلب سخنرانی‌های رهبری و توصیه هوشمندانه تا این حد مورد تاکید قرار نگرفته باشد.
بورس معیار مطمئنی برای سنجش اقتصاد مقاومتی

مهارت برتر

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author