بورس صاحب ۹ میلیون و ۴۲۲ هزار کد شد

بورس صاحب ۹ میلیون و ۴۲۲ هزار کد شد
در هفته‌ای که گذشت تعداد 6023 نفر با استفاده از اوراق حق‌تقدم تسهیلات مسکن در فرابورس ایران وارد فرایند دریافت تسهیلات از بانک مسکن شدند که حجم این معاملات بیش از 329 هزار برگه اوراق بود.

بورس صاحب ۹ میلیون و ۴۲۲ هزار کد شد

در هفته‌ای که گذشت تعداد 6023 نفر با استفاده از اوراق حق‌تقدم تسهیلات مسکن در فرابورس ایران وارد فرایند دریافت تسهیلات از بانک مسکن شدند که حجم این معاملات بیش از 329 هزار برگه اوراق بود.
بورس صاحب ۹ میلیون و ۴۲۲ هزار کد شد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author