بهبود زیرساخت ها لازمه رفع برخی محدودیت هاست

بهبود زیرساخت ها لازمه رفع برخی محدودیت هاست
لازمه رفع برخی محدودیت ها آماده سازی و بهبود زیر ساخت های کافی بازار سرمایه بر اساس استانداردهای بین المللی است همچنین سیستم معاملاتی بروز، سیستم نظارتی کارا، شفاف تر شدن شرکت ها، بهبود ترکیب سهامداری شرکت ها همانند گروه بانکی، ارتقا سیستم نظارتی ناظران، ایجاد شرکت های رتبه بندی از دیگر ملزومات این اقدام است که فعلا چنین موضوعی یا کم رنگ است و یا اصلا دیده نمی شود.

بهبود زیرساخت ها لازمه رفع برخی محدودیت هاست

لازمه رفع برخی محدودیت ها آماده سازی و بهبود زیر ساخت های کافی بازار سرمایه بر اساس استانداردهای بین المللی است همچنین سیستم معاملاتی بروز، سیستم نظارتی کارا، شفاف تر شدن شرکت ها، بهبود ترکیب سهامداری شرکت ها همانند گروه بانکی، ارتقا سیستم نظارتی ناظران، ایجاد شرکت های رتبه بندی از دیگر ملزومات این اقدام است که فعلا چنین موضوعی یا کم رنگ است و یا اصلا دیده نمی شود.
بهبود زیرساخت ها لازمه رفع برخی محدودیت هاست

روزنامه ایران

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author