بلوک 17 درصدی حفاری شمال در بورس عرضه می‌شود

بلوک 17 درصدی حفاری شمال در بورس عرضه می‌شود
بلوک 17 درصدی سهام شرکت حفاری شمال به قیمت پایه هر سهم چهار هزار و 18 ریال در روز 27 امردادماه جاری در بورس عرضه می شود.

بلوک 17 درصدی حفاری شمال در بورس عرضه می‌شود

بلوک 17 درصدی سهام شرکت حفاری شمال به قیمت پایه هر سهم چهار هزار و 18 ریال در روز 27 امردادماه جاری در بورس عرضه می شود.
بلوک 17 درصدی حفاری شمال در بورس عرضه می‌شود

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author