بلوک مارون روی میز فروش می‌رود

بلوک مارون روی میز فروش می‌رود
امروز 18 مردادماه بیش از 283 میلیون و 228 هزار سهم شرکت پتروشیمی مارون در نماد «مارون4» به طور یکجا و نقد یا شرایطی در بازار دوم فرابورس عرضه می‌شود. قیمت پایه کل سهام این شرکت بیش از 9 هزار و 346 میلیارد ریال و قیمت هر سهم 33 هزار ریال است.

بلوک مارون روی میز فروش می‌رود

امروز 18 مردادماه بیش از 283 میلیون و 228 هزار سهم شرکت پتروشیمی مارون در نماد «مارون4» به طور یکجا و نقد یا شرایطی در بازار دوم فرابورس عرضه می‌شود. قیمت پایه کل سهام این شرکت بیش از 9 هزار و 346 میلیارد ریال و قیمت هر سهم 33 هزار ریال است.
بلوک مارون روی میز فروش می‌رود

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author