برگزاری همایش رایگان دوره MBA بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار – دانشگاه خوارزمی

مدیر مرکز آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه خوارزمی از برگزاری همایش رایگان دوره MBA بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار خبر داد.

cars

باران فیلم

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author