برنامه افزایش سرمایه ۳۸۰۰ میلیارد تومانی

برنامه افزایش سرمایه ۳۸۰۰ میلیارد تومانی
مدیر عامل “تاپیکو” در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: تاپیکو با در اختیار داشتن 42 شرکت مدیریتی و اصلی در صنایع نفت، گاز، پتروشمی، لاستیک و سلولزی سهم قابل توجهی در تولید و اشتغال کشور داشته است.

برنامه افزایش سرمایه ۳۸۰۰ میلیارد تومانی

مدیر عامل “تاپیکو” در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: تاپیکو با در اختیار داشتن 42 شرکت مدیریتی و اصلی در صنایع نفت، گاز، پتروشمی، لاستیک و سلولزی سهم قابل توجهی در تولید و اشتغال کشور داشته است.
برنامه افزایش سرمایه ۳۸۰۰ میلیارد تومانی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author