بررسی سازوکار انتشار و دادوستد گواهی توربو در بورس‌های اوراق بهادار

بررسی سازوکار انتشار و دادوستد گواهی توربو در بورس‌های اوراق بهادار
گواهی توربو که توسط بانک‌ها، نهادهای مالی و سهامداران عمده منتشر می‌شود، یک ابزار مشتق است که همچون سایر ابزارهای مالی مشتق، مبتنی بر یک دارایی پایه از جمله سهام و شاخص سهام بوده و جزو ابزارهای اهرمی به شمار می‌روند.

بررسی سازوکار انتشار و دادوستد گواهی توربو در بورس‌های اوراق بهادار

گواهی توربو که توسط بانک‌ها، نهادهای مالی و سهامداران عمده منتشر می‌شود، یک ابزار مشتق است که همچون سایر ابزارهای مالی مشتق، مبتنی بر یک دارایی پایه از جمله سهام و شاخص سهام بوده و جزو ابزارهای اهرمی به شمار می‌روند.
بررسی سازوکار انتشار و دادوستد گواهی توربو در بورس‌های اوراق بهادار

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author