با موافقت بانک مرکزی، تک‌نرخی شدن ارز در بورس کلید می‌خورد

با موافقت بانک مرکزی، تک‌نرخی شدن ارز در بورس کلید می‌خورد
سلیمی با تأکید بر اینکه تک‌نرخی شدن ارز به معنای تثبیت قیمت آن نیست، تصریح کرد: با تک‌نرخی شدن ارز، فاصله قیمتی بین ارز دولتی و آزاد برداشته می‌شود و عملاً با یک نرخ روبرو خواهیم بود اما باز هم با وضع اقتصادی کشور، این نرخ ثابت نخواهد بود.

با موافقت بانک مرکزی، تک‌نرخی شدن ارز در بورس کلید می‌خورد

سلیمی با تأکید بر اینکه تک‌نرخی شدن ارز به معنای تثبیت قیمت آن نیست، تصریح کرد: با تک‌نرخی شدن ارز، فاصله قیمتی بین ارز دولتی و آزاد برداشته می‌شود و عملاً با یک نرخ روبرو خواهیم بود اما باز هم با وضع اقتصادی کشور، این نرخ ثابت نخواهد بود.
با موافقت بانک مرکزی، تک‌نرخی شدن ارز در بورس کلید می‌خورد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author