بازگشت ۲۸ میلیون دلار سرمایه به صندوق بازنشستگی کشوری

بازگشت ۲۸ میلیون دلار سرمایه به صندوق بازنشستگی کشوری
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از بازگشت ۲۸ میلیون دلاری منابع شرکت‌های نفتکش ایرانی که طی سه سال گذشته بازپرداخت نشده بود خبر داد.

بازگشت ۲۸ میلیون دلار سرمایه به صندوق بازنشستگی کشوری

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از بازگشت ۲۸ میلیون دلاری منابع شرکت‌های نفتکش ایرانی که طی سه سال گذشته بازپرداخت نشده بود خبر داد.
بازگشت ۲۸ میلیون دلار سرمایه به صندوق بازنشستگی کشوری

تکست آهنگ

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author