بازگشت شاخص کل به مدار مثبت

بازگشت شاخص کل به مدار مثبت
در جریان معاملات امروز، ارزش معاملات بورس تهران به رقم ۲۴۶ میلیارد تومان رسید که این رقم ناشی از دست به دست شدن یک میلیارد و ۱۶۸ میلیون سهم در ۶۲ هزار و ۸۱۰ نوبت داد و ستد بود.

بازگشت شاخص کل به مدار مثبت

در جریان معاملات امروز، ارزش معاملات بورس تهران به رقم ۲۴۶ میلیارد تومان رسید که این رقم ناشی از دست به دست شدن یک میلیارد و ۱۶۸ میلیون سهم در ۶۲ هزار و ۸۱۰ نوبت داد و ستد بود.
بازگشت شاخص کل به مدار مثبت

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author