بازار سرمایه از رباخواری مبراست/ ضرورت تقویت بازار اولیه

بازار سرمایه از رباخواری مبراست/ ضرورت تقویت بازار اولیه
حجت‌الاسلام والمسمین سیدمحمد رجایی باغسیایی گفت بازار سرمایه یکی از مکان‌هایی است که بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند از آنجا تأمین مالی شوند و در این بازار مشکل شرعی خاصی هم وجود ندارد.

بازار سرمایه از رباخواری مبراست/ ضرورت تقویت بازار اولیه

حجت‌الاسلام والمسمین سیدمحمد رجایی باغسیایی گفت بازار سرمایه یکی از مکان‌هایی است که بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند از آنجا تأمین مالی شوند و در این بازار مشکل شرعی خاصی هم وجود ندارد.
بازار سرمایه از رباخواری مبراست/ ضرورت تقویت بازار اولیه

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author